ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಿಂಗ್ಬೋ ಫ್ಕಿಡ್ಜ್ ಎರ್ಗೋನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ವಿಳಾಸ

ನಂ.221, ಟಿಯಾಂಗಾಕ್ಸಿಯಾಂಗ್, ನಿಂಗ್ಬೋ, ಚೀನಾ

ಇಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ

+86(0)574 2880 1310